Secoa va néixer fa més de 32 anys com una empresa familiar de serveis de cuina a menjadors escolars. Al llarg d’aquest temps, sempre hem estat treballant en l’alimentació dels infants de les escoles i continuem tenint la mateixa motivació de sempre.

En tot aquest temps mai hi ha hagut cap problema amb l’alimentació dels alumnes i les famílies sempre han estat satisfetes amb la qualitat i varietat del menjar.

Sempre hem fet servir productes frescos i de proximitat, és a dir, d’aquí, nostres i de temporada. Veure menús

Atenem la diversitat dels alumnes i elaborem menús adequats a les seves necessitats, tant pel que fa a al·lèrgies com a malalties o indisposicions o per motius de religió o creences.

Els nostres menús estan elaborats seguint les propostes de l’Agència de salut pública de Catalunya, tant pel que fa a «L’alimentació saludable a l’etapa escolar» com a les “Recomanacions per millorar la qualitat de les programacions de menús a l’escola”

 
 

Projecte educatiu del menjador escolar.

El nostre projecte educatiu ha d’estar adaptat al Projecte Educatiu del Centre. Considerem que és imprescindible mantenir la mateixa línia educativa de l’escola per tal de no crear dispersió en els alumnes en pautes de comportament, de respecte, convivència, tolerància i d’altres valors i normes que l’escola integri dintre el seu PEC.


OBJECTIUS

Objectius generals

 • Oferir un servei de menjador als alumnes, professorat i personal no docent de l’escola (no obligatori). 

 • Oferir a les famílies la possibilitat de combinar responsabilitats familiars i laborals. 

 • Treballar aspectes nutricionals i educatius dins el temps del menjador escolar.

Objectius didàctics 

En l’àmbit nutritiu

 • Cobrir els requeriments nutricionals.

 • Oferir una dieta equilibrada a les necessitats individuals especials.

 • Oferir productes i plats del nostre entorn i de temporada totalment naturals. 

En l’àmbit educatiu 

 • Desenvolupar actituds de valoració de l’acte de menjar com a element de salut.

 • Fomentar hàbits correctes a la taula. Assolir hàbits d’higiene.
 • Incorporar hàbits de convivència.

 • Desenvolupar actituds i hàbits de participació.

 • Considerar el menjador com un espai d’aprenentatge.

En l’àmbit ambiental

 • Disposar d’un entorn agradable.

 • Aconseguir que l’acte de menjar sigui un moment agradable.

 • Valorar el temps del dinar com un moment comunicatiu. 


Volem proporcionar als usuaris del servei un menjar de qualitat tant des del punt de vista nutricional com des de criteris higiènics i sensorials. 

Volem promocionar hàbits higiènics, alimentaris i de comportament adequats així com promocionar també els aspectes socials i de convivència dels àpats. 

I volem potenciar la varietat i la identitat gastronòmica de la zona.

El menjador escolar ofereix també una situació de privilegi per a dur a terme un procés d’educació alimentària, en coordinació amb la família incidint en:

 • L’acceptació de forma progressiva de nous aliments i preparacions, és a dir, l’educació del paladar i del plaer de menjar.

 • L’adquisició d’hàbits relacionats amb la ingesta d’aliments: utilització de coberts, durada dels àpats, posició, etc.

 • La potenciació d’hàbits d’higiene (mans i dents).

 • La potenciació dels aspectes de convivència i de relació social de l’acte de menjar.

PERSONAL

 • El menjador serà atès per personal qualificat, tant a la part cuina com la de monitoratge. 

 • Hi haurà el personal necessari per poder cobrir les necessitats en cada moment del centre. 

 • Se seguiran tots els protocols de seguretat, higiene i salubritat establerts. 

 • A la cuina: El responsable i cap de cuina s’encarrega de tenir al dia tots els controls de temperatures establerts per sanitat, seguir els protocols de seguretat i que es compleixin les normatives d’higiene necessàries, amb els productes i el menjar i la seva elaboració, com amb el personal que treballi al centre en qüestió. 

 • Al menjador: El coordinador de menjador és el responsable de què els monitors compleixen les normes i que realitzin les activitats de lleure i educatives en relació als hàbits socials i alimentaris relacionats amb l’àpat del migdia. Seguiran el protocol establert amb les normes de seguretat i higiene indicades.