A l’hora de dinar pretenem:

  • Que, de manera adaptada als diferents ritmes i casos, els infants mengin el que hi ha al plat.
  • Igualment, i respectant l’anterior, que els alumnes s’acostumin a menjar de tot.
  • Que coneguin els aliments del seu entorn i que la dieta de casa nostra sigui la seva dieta.
  • Que el seu comportament i actitud a taula sigui correcte i respectuós amb els companys/es
  • Que mengin adequadament i que es vagin consolidant els hàbits d’higiene. 
  • Que es rentin les dents després de dinar.
  • Que la quantitat de menjar sigui l’adequada per a cada nen. Tots poden repetir plat i als que no mengen tant, donar-los allò que es menjaran per tal de no haver de llençar menjar. 
  • Que dintre del menjador tinguin prou autonomia.
  • Que els alumnes de P-3 es vagin adaptant a aquest nou espai de manera progressiva i natural, respectant els seus ritmes i les seves necessitats.
  • Que aquests nens i nenes facin la migdiada després de dinar i els que tinguin més problemes per a agafar el son, si més no, que descansin.